Rob Soeters over het ‘haakje’: “In 25 jaar omgaan met werkgevers heb ik een scala aan redenen gehoord waarom men aanhaakt bij een project of actie. Ik noem dit het ‘haakje’ waaraan je een actie kunt ophangen. Begin met goede vragen stellen en luister vooral. Wat speelt er nu bij je doelgroep of bij de werkgever waarmee je in gesprek bent, waar maakt men zich zorgen over, welke onderwerpen zijn hot.”

Bij mobiliteitsmanagement kan zo’n haakje bijvoorbeeld zijn dat de werkgever grip wil krijgen op de kosten van verkeer en vervoer. Of de bereikbaarheid van het bedrijf wil verbeteren voor medewerkers, klanten en leveranciers. Of het haakje is vitaliteit: medewerkers letterlijk in beweging krijgen door ze meer te laten fietsen of lopen.

Ken jij jouw doelgroep goed genoeg? Laat Rob meedenken over het ‘haakje’ van jouw project. Neem contact op via info@soetersprojectmanagement.nl