Beren op de weg? Soeters projectmanagement stuurt ze het bos in.

THEMA’S EN OPLOSSINGEN

Rob Soeters helpt u graag om ‘drive’ in uw project te krijgen. Lees meer over zijn werkwijze.

Projectmanagement
Robs werkwijze is sterk gebaseerd op zijn praktijkervaring: wat werkt en wat niet? In de loop der jaren heeft hij zijn eigen aanpak ontwikkeld, met name op het werkgebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten.

> Lees meer over projectmanagement

Draagvlak & enthousiasme:

 • Weet wie je doelgroep is en wat haar beweegt
 • Zoek aansluiting bij bestaande ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een ‘haakje’ in het beleid waaraan je het project kunt ‘ophangen’. Of ga op zoek naar de belangen van de doelgroep en sluit daarbij aan.
 • Breng in kaart: wie kunnen invloed uitoefenen en waarmee?
 • Maak gebruik van stakeholders die een eigen belang hebben
 • Richt je op stakeholders en gebieden waar potentie zit voor conversie. Richt je daarbij op een concreet knelpunt, energie, hoge organisatiegraad, personele en financiële capaciteit.
 • Publiek-private samenwerking doe je samen

Zakelijk & solide:

 • Zorg voor een solide business case en check tijdens een project regelmatig of deze nog valide is.
 • Een collectieve aanpak werkt, want het is effectief en blijvend
 • Als het gaat om gedragsbeïnvloeding: het sec aanbieden van alternatieven leidt niet tot gedragsverandering
 • Als het gaat om mobiliteit: dé werkgever bestaat niet, iedere werkgever heeft een andere business. Daarmee kent elke werkgever een andere waarde toe aan het begrip bereikbaarheid en heeft elke werkgever een andere visie op het investeringspotentieel dat hij in mobiliteit ziet.

Mobiliteitsmanagement
Met mobiliteitsmanagement proberen werkgevers het reisgedrag van werknemers en bezoekers te beïnvloeden. Daarmee werken zij aan de volgende doelen:

 • besparen van kosten;
 • bevorderen van de gezondheid van werknemers;
 • waarborgen van bereikbaarheid en gastvrijheid van de werklocatie voor bezoekers, klanten leveranciers en werknemers;
 • werken aan duurzaamheid- of milieubeleid.
> Lees meer over mobiliteitsmanagement

Bij mobiliteitsmanagement gaat niet om een anti-autobeleid, het gaat erom dat reizigers bewuster kiezen voor het vervoersmiddel dat het beste past bij hun reismotief van die dag. Dat kan een keuze zijn voor (1) een andere manier van reizen (auto, trein, fiets, …), (2) een andere route, (3) een ander tijdstip of (4) helemaal niet reizen (thuiswerken). Daarbij staan de eisen en de wensen van de mensen die zich verplaatsen (werknemers, bezoekers, leveranciers, bezoekers van grote publiekstrekkers) centraal. Net als de belangen van de werkgevers. En om het plaatje compleet te maken: mobiliteitsmanagement is dus iets anders dan werken aan infrastructuur of verkeersmanagement.

Gedragsbeïnvloeding
Gedragsbeïnvloeding is een centraal thema binnen mobiliteitsmanagement. De vraag is steeds: hoe krijg je mensen (letterlijk) in beweging? Daar is veel over gepraat en op gestudeerd. Altijd komt de vraag terug: werkt dit nou echt in de praktijk? En hoe dan? Wat kunnen we doen om de motivatie van de betrokkenen te raken?

> Lees meer over gedragsbeïnvloeding

Soeters projectmanagement houdt zich ook bezig met deze vraag en heeft in de loop der jaren een aantal antwoorden gevonden. Zijn succes-ingrediënten voor gedragsbeïnvloeding zijn:

 • Zorg dat je kennis kunt vergroten en operationaliseren
 • Maak de omslag van theorie naar praktijk
 • Weet hoe het werkt, zodat je weet wat je wilt. Daarmee kun je een betere opdrachtgever zijn
 • Zorg voor effecten die blijven ‘plakken’
 • Werk aan een subtiele invloed op gedrag (dus ga niet ‘leuren en zeuren langs de deuren’).

Voor een praktische vertaling van deze uitgangspunten kunt u ook terecht bij ‘do’s & dont’s’.