DRIVE VOOR RESULTAAT, OOG VOOR MENSEN

Soeters projectmanagement staat voor expertise en goed projectmanagement. Rob Soeters leidt projecten met een nuchtere en praktische blik. Hij werkt vanuit de overtuiging dat een zakelijke aanpak prima samen gaat met enthousiasme en maatschappelijke betrokkenheid.

WAT DOET ROB SOETERS?

DURF IN UITVOERING

Rob Soeters werkt als projectmanager, adviseur, opleider en spreker. Hij legt het accent op projectmanagement: beleid in uitvoering nemen. Het vraagt lef om plannen om te zetten in acties –en Rob heeft dat. Hij werkt doelgericht en inspirerend, met een nuchtere blik en een groot netwerk. Rob heeft in het bijzonder veel ervaring op het gebied van mobiliteitsmanagement waarbij gedragsbeïnvloeding zijn speciale interesse heeft.

> zie voorbeelden van oplossingen

WAT KAN ROB SOETERS VOOR U DOEN?

EXPERTISE EN PRAKTISCHE AANPAK

Rob Soeters helpt graag om van uw plannen realiteit te maken. Dat kan in een adviesgesprek, met een projectplan, projectmanagement of interim-management. Rob deelt zijn ervaring ook graag in presentaties, workshops of webinars. En steeds met een nuchtere en praktische blik.

> zie projecten

“Lees over eerdere projecten van Soeters projectmanagement.”