Ook aan de weg timmeren? Rob Soeters bouwt graag met u mee.

Projecten en opdrachtgevers

Om een idee te krijgen wat Soeters projectmanagement voor u kan doen, vindt u hier een selectie van opdrachten.


Twente Mobiel


> Lees meer

Opdrachtgever: Regio Twente, provincie Overijssel

Twente Mobiel is een initiatief van Twentse overheden en ondernemers en stimuleert ‘slim werken en slim reizen’. Twente Mobiel helpt bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid door onderzoek, advies en acties voor werkgevers. En door het inspireren en activeren van werknemers. Werkgevers in Twente kunnen zich aansluiten zich bij Twente Mobiel. Als projectleider is Rob Soeters verantwoordelijk voor het opzetten en uitbreiden van dit initiatief.

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland


> Lees meer

Opdrachtgever: Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

“Samen met werkgevers acties opzetten zodat het openbaar vervoer strategisch kan worden ingezet.” Dat is de opdracht van Rob Soeters bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Sinds 1 december 2016 is hij projectleider OV. De opdracht start met het in kaart brengen van de huidige OV-situatie, inclusief de initiatieven die er al lopen vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Waar is nog ruimte in het openbaar vervoer. Hoe wordt het openbaar vervoer beleefd. Voor welke doelgroepen is het openbaar vervoer een alternatief. En natuurlijk: welke acties passen daarbij? Met de antwoorden daarop gaat Soeters aan de slag.


Presentaties en opleidingen


> Lees meer

waaronder:

Opleiding en trainingSoeters projectmanagement verzorgde bijvoorbeeld voor nieuwe collega’s, parkmanagers en gemeenteambtenaren een deel van een opleidingstraject. Met werkcolleges, rollenspelen en praktijkcases presenteerde hij de geschiedenis van vervoermanagement en het onderwerp vervoermanagement en communicatie.

Dagvoorzitter, spreker en presentatiesBijvoorbeeld voor de Projectgroep Vervoermanagement Bezuidenhout was Rob Soeters op twee bijeenkomsten de dagvoorzitter. Doel was om commitment van de deelnemende bedrijven te krijgen om te komen tot het sluiten van een convenant tussen overheid en bedrijfsleven over het nemen van maatregelen op het gebied van vervoermanagement. Voor Twente Mobiel gaf Rob Soeters meerdere keren presentaties op ACT International Conference (USA).


Internationale opdrachten


> Lees meer

waaronder:

Green Travel Plan (Groot-Brittannie) In samenwerking met een Engelse partner is een vervoerplan opgesteld voor Panasonic, gelegen op het bedrijventerrein van Bracknell in het zuiden van Groot-Brittannië.

Webinars Presentator van verschillende internationale webinars.

ACT International Conference (VS) Namens Twente Mobiel heeft Rob Soeters op meerdere edities presentaties verzorgd.


Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden


> Lees meer

waaronder:

Amsterdam Groot onderhoud aan de A4 en de A10 Zuid, een ongelofelijke ingrijpende operatie! Om de verkeershinder zoveel te beperken werd Soeters projectmanagement (met partners) gevraagd om een mobilieitsmanagementplan. Ze bedachten onder meer de A4-A10-Zuid-OV-pas en een uitgebreide mediacampagne. Resultaat? Het aandeel van het OV in het woon-werkverkeer was tijdens de werkzaamheden bijna twee keer zo groot als in de periode voor de werkzaamheden (van 23% naar 43%). En het aandeel van de auto tijdens de werkzaamheden was fors verminderd (van 61% naar 42%). Operatie geslaagd dus! Meer over de verrassende resultaten staat in de evaluatie van de maatregelen.

Utrecht

 

SLIM Arnhem Nijmegen


> Lees meer

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem-Nijmegen

 

Doel van het programma SLIM is om de bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren. Als projectleider was Soeters verantwoordelijk voor de werkgeversaanpak. Dat betekent: zorgen dat werkgevers zich ook gaan inzetten voor een goede regionale bereikbaarheid. De betrokkenheid kan per werkgever verschillen. De afspraken over de samenwerking werden vastgelegd in een zogenaamde SLIM Deal. Een heldere, zakelijke aanpak, die tot resultaat leidt voor alle betrokken partijen.