Rob Soeters over beïnvloeding: “We lijken verstandelijke wezens, maar beslissen vaak vanuit onze onderbuik. Mensen laten zich onbewust beïnvloeden door irrationale zaken. In de reclame zien we hier dagelijks voorbeelden van. Gebruik deze beïnvloedingstechnieken ook om van jouw project een succes te maken.

In de praktijk maak ik regelmatig gebruik van een van onderstaande principes:

  • uitproberen (het alternatief onder handbereik) is omslag naar ander gedrag;
  • storytelling met details blijft hangen in het brein;
  • nabijheid en sympathie is zaken gedaan krijgen (bijvoorbeeld door persoonlijke gesprekken);
  • zoek voorbeelden of ambassadeurs waar de doelgroep zich mee kan identificeren;
  • gebruik helder en concreet taalgebruik;
  • simpele statements blijven hangen. De campagne ‘Wie is de Bob?’ is een goed voorbeeld;
  • maak de drempel zo laag mogelijk. Zorg voor simpele (en weinig) handelingen om tot actie over te kunnen gaan;
  • zorg dat je doelgroep open staat voor de verandering. Dat doe je door aan te sluiten bij een logisch moment  om ander gedrag uit te proberen. Je planning -de ‘trigger’- is cruciaal;
  • zorg voor een goed ‘aanbod’. Als je aanbod waardeloos is, helpt gedragsbeïnvloeding (ook) niet.”

Wil je meer weten over deze beïnvloedingsprincipes, neem dan contact op met Rob Soeters via info@soetersprojectmanagement.nl